De Voorhoeve-vertaling is een bijbelgetrouwe vertaling die zeer gewaardeerd wordt door mensen die de bijbel bestuderen als het Woord van God. Deze vertaling kent een geschiedenis van meer dan 100 jaar. De eerste editie verscheen in 1877, gevolgd door verschillende (hoofdzakelijk taalkundige) revisies totdat deze in 1985 vervangen werd door de Telos-vertaling (de 5de revisie en geheel herziene vertaling).

In de 19de eeuw zijn veel pogingen gedaan om tot een nieuwe bijbelvertaling te komen. De enige vertaling die echt in gebruik kwam en in latere revisies vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt is de Voorhoeve-vertaling. Gebaseerd op een selectie van Griekse teksten werd in de lijn van John Nelson Darby en de gebroeders Brockhaus door J.H. Voorhoeve deze Nederlandse vertaling gemaakt.

In vergelijking met de latere revisies heeft de oorspronkelijke uitgave een aantal kenmerken die in de latere versies ontbreken. Zo staan in de oorspronkelijke uitgave voetnoten die het verschil aangeven met de Statenvertaling op basis van de gebruikte Griekse tekst. Naarmate in de twintigste eeuw meer bijbelvertalingen beschikbaar kwamen die niet meer gebaseerd zijn op de Textus Receptus vond men deze voetnoten steeds minder van belang worden en is op een gegeven moment besloten ze te verwijderen uit een volgende druk. De vierde druk van de Voorhoeve vertaling uit 1966 (nog steeds verkrijgbaar bij Stichting Uit het Woord der Waarheid) bevat deze voetnoten dan ook niet meer.

Met de komst van de Herziene Statenvertaling zijn deze voetnoten opeens weer interessant. Immers ook de HSV is gebaseerd op de Griekse Textus Receptus en dus is bij het vergelijken van bijbelvertalingen het opeens ook weer interessant om te zien welke verschillen er ontstaan als een andere versie van de Griekse tekst als basis wordt gebruikt.

Importantia is een prject begonnen waarbij de oorspronkelijke Voorhoeve vertaling uit 1877 weer beschikbaar komt. Op dit moment wordt een oorspronkelijke druk gescand en bijbelboek voor bijbelboek gepubliceerd in het Online Bijbel formaat. Eerder verschenen de Voorhoeve 4de editie en Telos-vertaling. Het is dus mogelijk de verschillende edities van de Voorhoeve vertaling met elkaar te vergelijken. Uiteraard worden de oorspronkelijk voetnoten ook opgenomen zodat ook een vergelijk mogelijk is met de recent verschenen Herziene Statenvertaling.

De oorspronkelijke Voorhoeve vertaling verschijnt momenteel bijbelboek voor bijbelboek in het gratis Basispakket van de Online Bijbel dat gedistribueerd wordt door Stichting Online Bible Europe. Voor meer informatie en download zie de website van Stichting Online Bible Europe.

 

Comments are closed.