ebijbel.nl wordt gewaardeerd. Dat blijkt wel doordat steeds meer websites een link plaatsen naar ebijbel.nl  Om artikelen en nieuws die geplaatst worden op ebijbel.nl bij meer mensen onder de aandacht te krijgen is nu ook een Facebookpagina geopend. Zodra 25 mensen hun waardering voor deze pagina hebben aangegeven door aldaar “Leuk” aan te klikken krijgt die pagina een mooie url toegekend door Facebook.

Momenteel werken we aan een automatische koppeling tussen ebijbel.nl en Facebook, zodat iedereen op Facebook in staat is het laatste nieuws te volgen via de eigen Facebookaccount.

Bezoek de ebijbel pagina op Facebook en klik op “Vind ik leuk”.

 

Comments are closed.