over eBijbel.nl

Op deze site vind je informatie over het gebruik van de Bijbel als ebook.

  • In welke ebookformaten is de Bijbel beschikbaar?
  • Wat is het verschil tussen de verschillende ebookformaten?
  • Waar is een bijbelvertaling als ebook verkrijgbaar?

Verder wordt in het nieuws ook regelmatig informatie gegeven over ontwikkelingen op het gebied van apps.

Comments are closed.